PAYLAŞ
Soma Darkale Minareli Camii (Manisa-Soma)
Soma Darkale Minareli Camii (Manisa-Soma)

Avlu giriş kapısı Bizans dönemi tezyinatlı sövedendir. 19. yüzyıla ait minare, camiden ayrı olup, özgün bir yapıya sahiptir. Minarenin yapımında antik dönemden kalma bazı malzemeler kullanılmıştır.