PAYLAŞ
ÖREN YERLERİ

 

 

Sart (Sardes)

İzmir – Ankara karayolu üzerinde, Manisa'ya 70 km kadar uzaklıkta bulunan Sart, Lidya Devletinin başkenti idi ve M.Ö. VI. ve VII. yüzyıllarda, ekonomik ve politik büyük bir güce sahipti. Lidyalılar servetlerinin önemli bir kısmını şimdi Sart çayı adıyla anılan Paktolos nehri civarındaki altın madenlerini işleterek elde etmişlerdir. Kral Midas da her dokunduğu şeyi atına çevirme gücünden bu nehirde yıka-narak kurtulmuştur.

Hellenistik döneme ait Artemis Tapınağı, Mermer Avlu-Gymnasium Kompleksi ve M.S. 17 yılındaki depremden sonra yapıldığı sanılan Sinagog, Sart ören yerindeki görülmeye değer kalıntılardan bazılarıdır.

Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk  basıldığı yer olarak bilinen Lidya döneminin Sardes Kenti, tarım, hayvancılık, ticaret ve Paktolos (Sart ) Çayı'nda yapılan altın madenciliği sayesinde zengin bir kent olmuştu. M.Ö. 7. yüzyıldan başlayarak M.S. 7. yüzyıl erken Bizans dönemine kadar süren 14 yüzyıl boyunca Sardes gerek ulaşım, gerekse idari ve ticari bakımdan önemli bir kent olma özelliğini korumuştur.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan bu alanda ayrıca İncil'de adı geçen 7 kiliseden birisi bulunmaktadır.

 

Sardis

Sardis, 70 km away from Manisa, is located on the İzmir-Ankara highway. It was the capital of Lydian Kingdom and was very powerful both economically and politically in 11th and 12th centuries BC. The Lydians owed much of their wealth to operating the gold mines situated around River Pactole (Pactolus), which is now called Sardis River. King Midas who had the capacity of changing everything into gold was cured by a dip in Pactole (Pactolus).

The temple of Artemis, the Marble-Court Gymnasium Complex and the Synagogue, which is thought to have been built after the earthquake in 17 A.D, are some of the ruins that worth visiting.

The Lydian City of Sardis know to be the place where the coins were minted fort he first time in the history under the state guarantee was reach city thanks to agriculture, animal husandry, trade and the gold mining in the Pactolus (Sardis) Stream.

 Starting from the sevent Century BC to early Byzantine period seven Centruy A.D. along the fourteenth Centruy A.D. Sardes maintained it is importance from the point of view of both transportation and trade. This area which is in UNESCO World Cultural Temporary Heritage List also holds one of the church which is mentioned in bible.

 

 

 

 

Akhisar (Thyatira)

Muhtemelen Lidya döneminde kurulmuş olan Thyateira, Antioküs'ün yenilgiye uğramasından sonra Selevküslerin eline geçmiş ve Bergama Krallığının bir parçası olmuştur. Roma Egemenliği sırasında Hristiyanlık burada hızla yayılmış ve Hristiyanlığın ilk çağlarına ait, Ege Bölgesinde bulunan yedi kilisesinden biri burada yapılmıştır. Günümüzde Akhisar şehir merkezinde antik Thyateira'ya ait bazı kalıntıları görmek mümkündür. Manisa'da 3 tanesi bulunan İncil'de adı geçen 7 Kilise'den biriside burada bulunmaktadır.

 

Thyateria 

 

Thyateira, probably founded during Lydian period, was captured by Seleucus after the defeat of Antiochus and became a part of Pergamum Kingdom. During the Roman sovereignty, Christianity spread in the region rapidly and followed by the construction of one of the seven churches dating back to early Christian era. Today, it is possible to se some of the ruins of the ancient Thyateira in the city centre of Akhisar.  3 of 7 Church which are metioned in bible are in Manisa, Turkey and this church is one of them.

 

 

 

 

Alaşehir (Philadelphia)

Alaşehir, Bozdağ eteklerindeki dar bir vadide bulunan antik Philadelphia şehri üzerine kurulmuştur. Hellenistik dönemden eski şehre ait kalıntılar, dış surların bir kısmı ve Hristiyanlığın ilk çağlarına ait St. Jean Kilisesine ait ayaklar ile şehrin güneyinde, Toptepe mevkiinde bulunan tiyatro kalıntıları ziyaret edilebilir. İncil'de adı geçen ve 3 tanesi Manisa'da bulunan 7 kiliseden bir taneside Alaşehir'deki St.Jean Kilisesi'dir.

 

PHILADELPHIA

 Alaşehir, lying mainly on the ancient city of Philadelphia, is located at a narrow valley at the foot of Bozdağ. Remains and outer walls of the ancient city dating back to Hellenistic era, columns of St. Jean Church dating back to early ages of Christianity and the ruins of the ancient theatre situated at Toptepe lying on the southern part of the city worth visiting. 3 of 7 Church which are metioned in bible are in Manisa, Turkey and this church is one of them.

 

 

 

 

 

Bintepeler - Lidya Kral Mezarları

Marmara Gölünün güneyinde, Gediz ovasının kenarında, yaklaşık 90 kadar tümülüs içeren Lidya Kral Mezarlığı bulunmaktadır. İki büyük tümülüsün, Kral Alyattese ve Kral Gyges'e ait olduğu sanılmaktadır. Tümülüslerin hemen hepsi ilk ve orta çağlarda soyulmuştur.  Bu alan 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştır.

THOUSAND HILLS (King Tombs)

 There lies, on the south of Marmara Lake, the Lydian King's Cemetery containing nearly 90 tumuli. Among these, the two large tumuli are thought to belong King Alyattes and King Gyges. Nearly all the tumuli were plundered in ancient and medieval times. This area are taken into UNESCO World Cultural Temporary Heritage in 2013.

 

 

 

 

Yoğurtçu Kalesi

Manisa-Menemen yolu üzerinden sapılan Uzunburun köyü yakınındadır. Hayli sağlam durumda olup, tarihinin Bizans, hatta Roma dönemine kadar indiği sanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Aigai Antik Kenti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan merkeze 49 km uzaklıktaki antik Aigai, Heredot'un bahsettiği onbir Ailois kentinden biridir. 2004 yılında başlatılan kazı programı çalışmaları devam etmektedir. Kalıntılardan, Aigai'nin tarihinin Bergama Krallığı dönemine kadar indiği ve Roma döneminde önemli bir ticaret merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Bu  ören yeri İzmir- Çanakkale karayoluna yaklaşık 15km mesafede olup, Bergama-Şakran-Köseler mahallesi üzerinden ulaşılabilir.

 

AIGAI 

Aigai, which is 49 km away from Manisa, is one of the eleven Aliois cities mentioned by Heredot. excavation program, started in 2004, is still in progress. Findings  have led to a consideration that Aigai is dating back to the period of Pergamom Kingdom and was a very

 

important commercial centre then. Aigai is 15 km away from İzmir-Çanakkale road and can be reached following the route of Pergamum- Şakran- Köseler district.

 

 

 

 

 

 

 

Kybele

Ana tanrıça Kybele bir çok ülkede Kybele, Kybebe, Marienna, Artemis, Hepat ve Venüs gibi adlarla anılan uluslararası özelliğe sahip Anadolu kökenli bir tanrıçadır.

Manisa'ya 7 km. uzaklıkta, Spil Dağı eteğinde bulunan, Gediz Ovasına dönük, oturmuş kadın şeklinde tasvir edilen rölyefinin Hitit döneminde yapıldığı sanılmaktadır.

 

KYBELE

Kybele, the mother goddess of Anatolia, is an internationally famous goddess, and variations of her name include Kybele, Kybebe, Marienna, Artemis, Hepat and Venus.

 The relief of Kybele, located at the foot of Spil Mountain, 7 km to the city, is in the shape of a woman sitting with her face towards Gediz Plain and thought to have been carved in Hittite period.

 

 

 

 

Niobe

Kral Tantalos'un kızı olan Niobe, Thebai Kralı Amphion ile evlenir ve bu evlilikten 6 kız 6 erkek 12 çocuğu olur. Arkadaşı Tanrıça Leto'nun ise Apollon ve Artemis olmak üzere sadece iki çocuğu bulunmaktadır. Bir Leto Şenliği sırasında Niobe, kendisinin on iki çocuğu olduğunu oysa Leto'nun sadece iki çocuğu olduğunu söyleyerek övünür. Niobeyi kıskanan Leto, Apollon ve Artemis'e Niobenin çocuklarını öldürmelerini emreder, onlar da Niobenin on iki çocuğunu oklarıyla öldürürler. Niobe çocuklarının cesetleri başında günlerce ağlar. Sonunda Zeus Niobe'ye acır ve onun bu acısına bir son vermek için onu taş haline getirir. Bugün Spil Dağı kuzeybatı eteklerinde bulunan bu kaya, bölgede en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

 

NIOBE

Niobe, daughter of King Tantalos, got married to the King of Thebai Amphion, and gave birth to 12 children, of whom 6 were boys and 6 were girls. Goddess Leto, her friend, had only two children, Apollon and Artemis. During a Leto Festival, Niobe boasted to Leto that she had twelve children but Leto had only two. Envying Niobe, Leto ordered Apollon and Artemis to kill the children of Niobe. Apollon and Artemis killed Niobe's children with their arrows and Niobe spent days and night crying near the dead bodies of her children. Eventually, Zeus felt pity on her and turned her into a rock to ease her pain. Today, this rock, located on the northwest of Mount Spil, is one of the most visited places in the region.