PAYLAŞ
Sertifika Yönetmeliği Hakkında Değişiklik
12
EKİ

“Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in Geçici 1 inci maddesi 27 Ocak 2007 tarih ve 26416 sayılı Resmî Gazete ile

"Bu Yönetmelik gereğince sertifika alması zorunlu işletmeler ve tesisler ile daha önce dolum tesisi yeterlik belgesi almış olanlar 31/12/2007 tarihi mesai saati bitimine kadar sertifika almak zorundadırlar" şeklinde değiştirilmiştir.

Ancak, işletmelerin sertifika almadan faaliyetlerine devam etmelerinin, mevzuatın ruhuna uygun olmadığı, ayrıca, sertifika alması zorunlu işletmelerin denetimlerine başlanmasına yönelik gerçekleştirilen süre uzatımına bir daha başvurulamayacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan, sertifikası olmayan firmaların 01/01/2008 tarihinden itibaren cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabileceklerinin bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.