PAYLAŞ
“18 MAYIS ULUSLARARASI MÜZELER GÜNÜ”
18
MAY

 Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm dünyada her yıl 18 Mayıs günü kutlanan “Müzeler Günü” etkinlikleri çerçevesinde, ülkemizde de 1982 yılından itibaren Bakanlığımızca her yıl 18/24 Mayıs tarihleri arasında “Müzeler Haftası” kutlamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak uluslararası düzeyde tüm dünya ile uyumlu bir kutlama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca 2011 yılından itibaren bu etkinliğin “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü” şeklinde kutlanması kararlaştırılmıştır.
 
Bu kapsamda bu yıl 36’ncısı gerçekleştirilecek olan “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü” Manisa Müzesinde yoğun bir katılımla kutlandı.
 
“Müzeler Günü” etkinlikleriyle kültür varlıklarımızın tanıtımı, korunması, onarımı ve sağlıklı bir biçimde saklanarak gelecek nesillere aktarılabilmesi ile ilgili çalışmaların yanı sıra, müzelerin işlevlerini halkımıza anlatarak bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Manisa Merkez ve İlçelerinden gelen İlkokul öğrencilerine Müzeler Haftası boyunca Manisa ve İlçe müzelerinde tanıtım ve bilgilendirme gezileri tertip edildi.
 
Bilindiği gibi ülkemiz; coğrafi konumu, doğal güzellikleri itibariyle en eski dönemlerden günümüze değin bu topraklarda var olan sayısız uygarlıkla yoğrulmuş binlerce yıllık tarihin anavatanıdır. Müzelerimiz ise bu coğrafyada yeşeren, tarihin farklı dönemlerine izler bırakmış uygarlıklardan kalan çeşitli eserlere ev sahipliği yapan, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık etmiş her unsuru koruyan ve yaşatan, kültürel hafızanın nesilden nesile aktarıldığı en önemli kurumlardır.
 
Bugün itibariyle Bakanlığımıza bağlı 198 müze, 125türbe, 138 örenyeri ve yine Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren 231 özel müze bulunmaktadır.
 
Bakanlığımız son yıllarda özellikle kendi bünyesindeki müzelerin gelişim sürecini hızlandırmak ve çağdaş müzecilik hizmetini sunmak üzere çeşitli yasal düzenlemeler ve uygulamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.Bu kapsamda, müzelerimizde çağdaş sunum teknikleri kullanılarak, kültürel mirasımızın en iyi şekilde tanıtılması için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bakanlığımızca; bakım, onarım, teşhir ve tanzim çalışmaları nedeniyle kapalı olan müzelerin yeniden ziyarete açılmasının yanı sıra yeni müzelerin açılışları da gerçekleştirilmektedir.
 
Bu kapsamda; 2003 yılından bu yana Bakanlığımız sorumluluğundaki 142 müzenin bakım, onarım ve teşhir tanzim çalışmaları yapılmış, yine aynı dönem içerisinde 58adet yeni müze ve bağlı birimi ilk defa ziyaretçisi ile buluşmuştur. Teşhir tanzimi tamamlanan ve 18 Mayıs Müzeler Günü’nde açılışı gerçekleşecek olan Adana Müzesi ve Mersin Müzesi ile bu sayı 60’a ulaşacaktır. Ayrıca aralarında Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi, Afyonkarahisar Müzesi, Çanakkale Troia Müzesi, Uşak Müzesi, Van Urartu Müzesi, Antalya Etnografya Müzesi, Antalya Mevlevihane Müzesi,Erzurum Müzesi, Karaman Müzesi, Burdur Müzesi, Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi ile Edirne Hıdırlık Tabyası’nın da bulunduğu 70 civarında müzenin proje, uygulama ve yeniden inşasına yönelik çalışmalarımız ise devam etmektedir.
 

Müzelerimize son yıllarda artan ilgi ile birlikte özellikle okul çağındaki gençlerimizin belirli programlar dahilinde yıl içerisinde müzelerimizle birlikte gerçekleştirdikleri uygulamalı görsel içerikli etkinlikler ön plana çıkmıştır. Zira günümüzde müzelerin teşhir ve tanzim unsurlarının yanında eğitim işlevi de önem kazanmıştır. Müzelerde çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminerler, konferanslar, geçici sergiler, toplantılar, konserler ve kültürel amaçlı geziler yapılarak çocuklarımıza ve gençlerimize müze ve kültürel değerlerimizin korunması bilinci kazandırılmaktadır.
 
18 Mayıs 2017 günü, ülkemizde 12’ncisi düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında,müzelerimizin fiziki şartları göz önünde bulundurularak belirlenen, farklı  illerimizde bulunan 36 müzemiz mesai bitiş saatinden gece saat 23:00’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık tutulacaktır.